שלח הודעת טקסט חינם
הודעות טקסט לישראל
שותפים
הודעות רבות נמענים


נשלח ל: :<בחר איש קשר מרשימת אנשי קשר>
נשלח מ: :<הכנס את מספר הטלפון שלך>

הודעה :
רשימת אנשי קשר
הוסף
מודעות

סימן מסחר רשום2019. הודעות טקסט סטנדרטיות לסלקום, אורנג', פלאפון, מירס/אמיגו רשאים לשלוח הודעות טקסט בחינם. להודעות שנשלחו לסלקום, אורנג', פלאפון, מירס/אמיגו, הנמען יוכל לבחור לשלם 20 ש"ח בכדי לקרוא את ההודעה. על המשתמשים להיות מגיל 16 ומעלה. זהו אינו שירות מותנה בהרשמה. Support: +442871226151 | support@freebiesms.co.uk Mobile Payment provided by: .com
אתרים בינלאומיים למשלוח הודעות טקסט חינם: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |