שלח הודעת טקסט חינם
הודעות טקסט לישראל
שותפים
הודעות רבות נמענים
שותפים חדשים


אם ברשותך אתר אינטרנט או בלוג ותרצה להציע למבקריך דרך בה יוכלו לשלוח הודעות טקסט חינם, נוכל לשלם לך 3 ש"ח לכל הודעת טקטט שהתקבלה.

ההצעה מתייחסת כעת לכל מדינה ברשת שלנו לרבות אנגליה, צרפת, ספרד, דרום אפריקה, הולנד, שוויץ, בלגיה, גרמניה, שוודיה, פורטוגל ונורווגיה. תוכל לשלוח הודעות מאתרך לכל אחת ממדינות אלו ולקבל תשלום על כל הודעה שנקראה.

קישור טקסט
שלח הודעת טקסט חינם

Facebook
Facebook SMS

מ:
שלח הודעת טקסט
למספר טלפון נייד :
לשם :
מאת טלפון נייד :
מ: :
הודעה :
T&Cשותפים קיימים
שם משתמש :

ססמה :
מודעות

אתרים בינלאומיים למשלוח הודעות טקסט חינם: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |