שלח הודעת טקסט חינם
הודעות טקסט לישראל
שותפים
הודעות רבות נמענים
The Privacy and Electronic Communications ("PECR")

תחת תקנות האבטחה ותקשורת אלקטרונית מ-2003 (PECR), אין לשלוח הודעות טקסט פרסומיות ללא אישור ולכן עלינו להבטיח:

א) לנמען נמסרה הודעה שישלחו אליו הודעות טקסט באמצעות FreebieSMS.

ע"י סימון התיבה "נאמר לנמען שבכוונתי לשלוח לו הודעת טקסט באמצעות FreebieSMS" הנך מאשר בפנינו שבישרת לנמען זה מכבר שהנך עומד לשלוח אליו הודעת טקסט באמצעות FreebieSMS.

ב) הנך מכיר את הנמען בצורה אישית ואינך פונה אליו למטרות שיווקיות או פרסומיות.

ע"י סימון התיבה "אני מכיר את הנמען אישית ואינני פונה אליו למטרות שיווקיות" הנך מאשר בפנינו שהנמען הינו חבר או קרוב משפחה, וטינך שולח את הודעת הטקסט לשם מכירת טובין או אספקת שירותים כלשהם. אם אינך בטוח שאתה עומד בשני התנאים לעיל, ואין באפשרותך להמציא הוכחות לביסוס טענתך, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר שלנו.

ביטול הרשמה

ע"י סימון התיבה "אנא סמן תיבה זו אם הנך מסכים לקבלת הודעות טקסט מ- FreebieSMS", אנו רואים בכך הסכמה לשלוח לך הודעות טקסט מאנשים שמכירים אותך. אם אין ברצונך לקבל שירות זה, כתוב לנו בדוא"ל info@freebiesms,co.uk את מספר הטלפון שלך ואנו נוודא שלא יצרו איתך קשר באמצעות האתר.

 

תפריט
דף הבית
מפתחים

מודעות

אתרים בינלאומיים למשלוח הודעות טקסט חינם: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |